26880 Birds Hens A Type ระบบกรงแบตเตอรี่ Layer Chicken Farm Project

August 26, 2021

 


26880 Birds Hens A Type กรงแบตเตอรี่ระบบ Layer Chicken Farm Project

 

ขนาดโรงเรือนสัตว์ปีก: 100x15x4m

กรงไก่แบบชั้น A: 42 ชุด/แถว, 4 แถว, 4 ชั้น

160 ตัว/ชุด แต่ละบ้านใส่ 26880 ไข่ชั้นนก.

พร้อมกับการกำจัดมูลสัตว์สายพาน PP อัตโนมัติหรือการทำความสะอาดเครื่องกำจัดเศษขยะ, การให้อาหารอัตโนมัติ, การอัพโหลดไซโลและฟีด, ระบบน้ำดื่มอัตโนมัติ, เครื่องเก็บไข่อัตโนมัติ